it

Kompetenser – Quality Assurance & Software Testing

Vi erbjuder outsourcing av erfarna ingenjörer från vårt kvalitetssäkringsteam. Samarbetsformen beror på kundens krav- vi kan ge testare den kunskapen som krävs för att hantera specifika uppgifter eller erbjuda omfattande testtjänster som hanteras av våra specialister.

Vi erbjuder kvalitetssäkringstjänster inklusive:

 • Manuell testning
  funktionell, regressiv, integrerande, systemisk, volymetrisk, data migration och acceptans
 • Automatiserad testning
  funktionell, produktivitet, viktbärande, regressiv
 • Automatisering av befintlig manuell testmiljö
 • Utveckling av testautomationsmiljö
 • Test miljöhantering och underhåll
  hantering, optimering och underhåll av de befintliga testpaketen, rådgivning vid val av testmiljöhanteringsverktyg
 • Testmetodik rådgivning

Våra testare fokuserar på att producera högkvalitativ mjukvara genom en systematisk serie av åtgärder. Deras kompetensområde omfattar serviceförfrågningar (med hjälp av populära verktyg som Bugzilla och Mantis), testfallshantering, testautomatisering, last- och prestandatestning, virtualisering, säkerhetstestning, programövervakning, kodanalys, användaraccepttestning och många andra aktiviteter relaterade till kvalitet Försäkran.

Bug tracking

 • Bugzilla
 • Mantis
 • JIRA
 • VersionOne
 • Trac
 • Redmine
 • Microsoft Test Manager
 • Microsoft Team Foundation Server

Test management tools

 • TestLink
 • Test Director
 • NMQA QABook
 • Testia Tarantula
 • HP Quality Center

Test automation

 • QTP
 • Selenium
 • SpecFlow
 • Cucumber
 • Atata
 • Codeception
 • SoapUI
 • TestComplete
 • Visual Studio
 • In-house scripts / utilities
 • PyCharm

Performance testing tools

 • JMeter
 • OpenSTA
 • LoadRunner
 • MS Web Application Stress Tool
 • Visual Studio
 • In-house scripts / utilities

Virtualization

 • VMware Workstation
 • VMware vSphere

Security testing

 • Fiddler
 • AppScan

Application monitoring

 • Process Explorer
 • HttpWatch
 • Netcat

Code analysis

 • BoundsChecker
 • FxCop
 • JProbe

Acceptance tests

 • FitNesse

Links verification

 • Xenu
 • LinkScan

Error reporting

 • Snagit

Application availability verification for disabled people

 • JAWS
 • XML Spy
 • Ghost

Remote access, network tools and technical support

 • DameWare
 • pcAnywhere
 • RDP
 • VNC
 • PuTTY Manager
 • Ethereal
 • Syslinux
 • Nmap
 • GoToMeeting
 • GoToAssist
it

Några av InTryckos nöjda kunder sedan 2005

kontakt

Kontakt

Huvudkontor Sverige

InTrycko – Digital Flow
Krinova Science Park
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad
Sweden

Tel. 040 – 693 11 87
040 – 692 81 88
E-mail: digitalflow@intrycko.se

Kontor Polen

Digital Flow
Biurowiec Trzynastka
ul. Przemyslowa 13
44-203 Rybnik
Polen

Tel. + 48 22 – 389 64 88

kontakt