it

Kompetenser – PHP

Med många års erfarenhet inom objektorienterade programmeringsspråk som PHP kan våra specialister möta upp till de mest utmanande uppgifterna. Med hjälp av välkända innehållshanteringssystem (Joomla, Drupal eller WordPress) skapar vi moderna webbplatser. Med hjälp av Zend, Symfony, CakePHP, Laravel, Lumen och Silex ramverk utvecklar vi avancerade webbapplikationer.

Programming languages

 • PHP 5.x, PHP 7.x

Frameworks

 • Symfony 2, 3, 4
 • Zend Framework 1 & 2
 • Laravel 4, 5
 • Silex
 • Slim

Template systems

 • Twig
 • Smarty
 • Blade
 • PHPTAL

CMS systems

 • Sulu
 • Joomla
 • Drupal
 • WordPress
 • Magento
 • osCommerce
 • Prestashop
 • TYPO3

Web technologies

HTML5
 • Responsive web design
JavaScript
 • jQuery
CSS3 (media-queries)
 • Frameworks: Bootstrap, Foundation

Servers

Application servers
 • Apache
 • Nginx
 • IIS
 • LAMP, WAMP, XAMPP
Database servers
 • SQL: MySQL, PostgreSQL, MSSQL
 • NoSQL: MongoDB, Redis, Cassandra, RocksDB, Hadoop

Search platform

 • Elasticsearch/Elastic
 • SOLR
 • Lucene

Message queues

 • RabbitMQ
 • ActiveMQ
 • Kafka

External Libraries

 • PEAR Libraries
 • PECL Libraries
 • Composer

Web services

 • SOAP
 • REST
 • Open graph
 • Facebook SDK
 • Google API
 • Twitter API

ORM

 • Doctrine
 • Propel
 • Zend Framework ORM

IDE tools

 • PhpStorm
 • NetBeans

Testing & Profiling

 • Unit Testing
 • Hamcrest
 • Mockery
 • Xdebug
 • XHProf
 • TDD
 • BDD
 • Behat
 • Selenium
 • PHP CodeSniffer

CI

 • Jenkins

Reports

 • InfluxDB, Percona
 • Grafana, Graylog

Version control systems

 • Git
 • SVN

Other

 • Docker
 • Vagrant
 • Memcache(d), Varnish
 • AWS
it

Några av InTryckos nöjda kunder sedan 2005

kontakt

Kontakt

Huvudkontor Sverige

InTrycko – Digital Flow
Krinova Science Park
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad
Sweden

Tel. 040 – 693 11 87
040 – 692 81 88
E-mail: digitalflow@intrycko.se

Kontor Polen

Digital Flow
Biurowiec Trzynastka
ul. Przemyslowa 13
44-203 Rybnik
Polen

Tel. + 48 22 – 389 64 88

kontakt