it

Kompetenser – Microsoft .NET

Erfarenheten av våra .NET-utvecklare är bekräftad med Microsoft Gold Application Development Partner och tillåter oss att implementera avancerade Microsoft-lösningar. Genom att använda C# och den senaste .NET-tekniken bygger vi distribuerade webb- och mobilapplikationer baserade på MS SQL och SharePoint Server. Vår kompetens och flexibla projektledning optimerar genomförandet av varje projekt.

Programming languages

 • C#

Frameworks

 • .NET Framework 4.7, 4.6.2, 4.5, 4.0
 • .NET Core 1.1, .NET Core 2.0

Architectures

 • Hexagonal
 • Microservices

Designs

 • EDA
 • CQRS

Applications

Web applications
 • ASP.NET MVC
 • ASP.NET CORE MVC
 • ASP.NET WebForms
 • JavaScript
  • jQuery
  • TypeScript
  • Knockout.js
  • React
  • AngularJS (1, 2, 4)
 • CSS – Bootstrap, Less, Sass
 • XML/XSLT
Desktop applications
 • Windows Presentation Foundation (WPF)
 • WinForms
Third part controls
 • Infragistics
 • DevExpress
 • Telerik
Mobile applications
 • Xamarin
Distributed applications
 • Web API
 • Windows Communication Foundation (WCF)
 • Windows Azure Cloud Applications
 • Web Services (SOAP, XML)
 • MSMQ
 • Azure Service Bus
 • Azure Storage
Cloud solutions
 • Virtual Machines
 • App Service
 • Service Fabric
 • Web Services

Servers

 • IIS 8.5/8.0/7.5/7.0/6.0
 • MS SQL Server 2017/2016/2014/2012/2008/Express
 • BizTalk Server 2016/2014/2013/2010/2009

Microservices/DevOps

 • Docker

Tools

Testing
 • NUnit
 • XUnit
Continuous integration
 • Cruise Control.NET
 • Build Master
 • Visual Studio Team Services
Repositories
 • TFS/TS
 • SVN
 • GIT
Logging
 • Nlog
 • Log4Net
 • ELMAH
Reporting
 • Reporting Services
 • Crystal Reports
ORM
 • Entity Framework
 • Entity Framework Core
 • NHibernate
Databases
 • Integration Services (SSIS)
 • Analysis Services (SSAS)
 • Reporting Services (SSRS)
 • Microsoft SQL Server
 • Azure Cosmos DB
 • MS SQL Server InMemory
Other
 • Lucene.Net
 • NAnt
it

Några av InTryckos nöjda kunder sedan 2005

kontakt

Kontakt

Huvudkontor Sverige

InTrycko – Digital Flow
Krinova Science Park
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad
Sweden

Tel. 040 – 693 11 87
040 – 692 81 88
E-mail: digitalflow@intrycko.se

Kontor Polen

Digital Flow
Biurowiec Trzynastka
ul. Przemyslowa 13
44-203 Rybnik
Polen

Tel. + 48 22 – 389 64 88

kontakt