it

Kompetenser – Java

Java programmeringsspråk används för att skapa enkla applikationer och komplexa system. Våra utvecklare är kompetenta inom både JSE (Java Standard Edition) och JEE (Java Enterprise Edition, för företag) version. De använder de mest populära webbramarna och programbiblioteken. På grundval av beprövad teknisk erfarenhet skapar vi tillförlitliga mobila och webbapplikationer.

Programming languages

 • Java, Groovy

Architectures

 • SOA
 • Microservices
 • Multi layer / Hexagonal

Designs

 • DDD
 • CQRS
 • CDC
 • BDD

Frameworks/Libraries

Common
 • Testing (TestNG, JUnit, Spock)
 • Mocking (EasyMock, Mockito)
Back-End
 • XML and JSON processing (JAXB, JAXP, XSD, Jackson)
 • Data access
  • SQL (JPA, Hibernate, JDBC, Spring Data, JOOQ)
  • NoSQL (MongoDB Java Driver, Mongojack)
 • Integration frameworks
  • REST Services (JAX-RS, Jersey)
  • Web Services (JAX-WS, Apache CXF, SOAP)
  • Spring (Boot, Cloud, Data, MVC, Security, Integration)
  • JEE (EJB, JSF)
  • Message Brokers (JMS, Apache ActiveMQ, Kafka)
  • OSGi
  • Hybris
Microservices/DevOps
 • Docker (Swarm, Compose)
 • Vagrant
 • Kubernetes / Helm
 • Spring Cloud Api
 • Netflix Api
 • Prometheus
 • Ansible
Desktop
 • Swing
 • Java FX

Web servers

 • Apache Tomcat
 • JBoss AS
 • GlassFish
 • WebSphere

Tools

IDEs
 • Eclipse
 • NetBeans
 • IntelliJ IDEA
Build tools
 • Maven
 • Gradle
Continous integration
 • Jenkins
 • Bamboo
Version control systems
 • Git
 • SVN
Programming
 • JRebel
 • Atlassian Stack (Bitbucket, Stash, Crucible, Fisheye)
 • Gerrit
it

Några av InTryckos nöjda kunder sedan 2005

kontakt

Kontakt

Huvudkontor Sverige

InTrycko – Digital Flow
Krinova Science Park
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad
Sweden

Tel. 040 – 693 11 87
040 – 692 81 88
E-mail: digitalflow@intrycko.se

Kontor Polen

Digital Flow
Biurowiec Trzynastka
ul. Przemyslowa 13
44-203 Rybnik
Polen

Tel. + 48 22 – 389 64 88

kontakt