it

Kompetenser – Front-End

Vi konstruerar och implementerar front-end-lösningar enligt UX-krav. Enligt vår uppfattning betyder UX inte bara ett attraktivt gränssnitt, utan också en intuitiv service och kontextuell prestanda. Vi skapar våra applikationer med hjälp av JavaScript, HTML5, CSS3 och AJAX-teknik. Vi använder JavaScript-bibliotek och ramverk (AngularJS och Backbone), CSS-ramar (Bootstrap) och CSS-förprocessorer (SASS och LESS).

Technologies

 • JavaScript
 • HTML5
 • CSS3
 • TypeScript
 • AJAX

JavaScript libraries

 • jQuery
 • jQueryUI
 • Underscore
 • Prototype
 • Raphael JS
 • D3.js
 • MooTools

JS frameworks

 • AngularJS
 • Angular
 • Backbone
 • React.js
 • Vue.js

CSS frameworks

 • Bootstrap
 • Material Design
 • Materialize
 • Unsemantic
 • Foundation

CSS preprocessors

 • Sass, Less
 • Compass
 • Stylus

Testing

 • Jasmine
 • Karma
 • Mocha
 • Unit.js

Other JavaScript libraries

 • Webpack
 • RequireJS
 • Modernizr
 • Rxjs

API/SDK

 • Facebook Api
 • Google Api

Task automation tools

 • Gulp
 • Grunt

Application server

 • Node.js
it

Några av InTryckos nöjda kunder sedan 2005

kontakt

Kontakt

Huvudkontor Sverige

InTrycko – Digital Flow
Krinova Science Park
Stridsvagnsvägen 14
291 39 Kristianstad
Sweden

Tel. 040 – 693 11 87
040 – 692 81 88
E-mail: digitalflow@intrycko.se

Kontor Polen

Digital Flow
Biurowiec Trzynastka
ul. Przemyslowa 13
44-203 Rybnik
Polen

Tel. + 48 22 – 389 64 88

kontakt