7 huvudegenskaper som en bra programmerare borde ha

5 February 2018
Posted in bemanning IT
5 February 2018 Sebastian

Det finns en tunn, osynlig linje mellan framgång och misslyckande. För att hamna på rätt sida, är det viktigt att ha ett bra team. Det som skiljer en vanlig programmerare från en bra programmerare är detaljer, men det är tack vare dem, vissa projekt implementeras dynamiskt, i en kreativ atmosfär och slutligen lyckas, medan andra är jobbiga och ej framgångsrika.

I den här artikeln, kommer vi att visa våra knep. Hur väljer vi talangfulla programmerare till våra team, för att våra kunders projekt ska genomföras effektivt och framgångsrikt. Dessa regler kan också ses som vägledning för programmerare.

Nedan presenteras de 7 viktigaste egenskaper som en bra programmerare borde ha:

1. Tar ansvaret

En professionell it-utvecklare måste ta ansvar för sin kod.  Punkt slut. Detta har direkt med noggrannheten att göra.  Koden måste testas noggrant, och man kan inte tänka att ”om en ticket returneras så fixar vi till det”.  På så sätt slösar man både teamets och kundens tid.  Det är programmeraren som ansvarar för att skriva kod i högsta kvalitet.
Kort sagt, en bra programmerare kännetecknas av: noggranhet, noggranhet och återigen ansvar!

2. Löser problem på egen hand

Programutvecklare stöter på mindre och större problem under tiden de utvecklar programvaran.  Bra  programutvecklare  – löser dem.  Medelmåttiga löser inte problem aktivt, utan väntar på att någon annan ska lösa problemet åt dem.  Professionella programmerare, efter att ha diagnostiserat problemet, borde återvända med en färdig lösning eller åtminstone förslag på lösningar.
Genom att vara självständig utvecklas programmerare sina kunskaper och kan med tiden lösa ännu svårare problem.

3. Är medvetna om sina starka och svaga sidor 

De bästa programutvecklare känner till sina svaga och starka sidor.  De vet exakt, vilka teknologier de är särskilt duktiga på. En duktig programmerare behöver inte känna till alla teknologier – det räcker att han/hon kommer känna till och utveckla dem, som han/hon är bäst på.  På det sättet kommer projektledaren att  tilldela specifika programmerare till lämpliga projekt.

4. Är inte rädda för att erkänna sin okunskap

De bästa programmerare är inte rädda att erkänna, att de inte förstår eller vet något.  Det händer att när man förklarar någonting till utvecklare ser man på deras ansikten att de inte förstår, men trots det nickar de med huvuden som om de förstod allting.  Vi försöker alltid förklara, tills vi är övertygade om att den andra personen förstår allting.  Ifall programmerare inte förstår syftet och omfattningen av sitt arbete, är det liten chans att han kommer att utföra uppgiften korrekt från början. Eventuella korrigeringar som uppstår på grund av bristande förståelse, tar upp mycket tid – i stället för att gå framåt, fastnar man på ett ställe.

De duktigaste programmerare sparar sin egen tid och erkänner direkt om de inte förstår någonting.  Det är därför man säger ”det finns inga dumma frågor, det finns bara dumma svar” – genom att ställa frågor, utvecklar man sin kunskap.

5. Självsäkerhet 

De bästa programmerare är självsäkra. På frågan om allting fungerar, de svarar inte ”jag tror det”. Svar på de flesta frågor är väldigt enkla – 1 eller 0, antingen fungerar koden eller inte.  Det finns ingenting emellan.   Perfekt kommunikation i ett team hjälper båda sidorna att veta vad det faktiska läget är, för att det är få som säger ”jag tror det fungerar”.

6. Ständig utveckling

De duktigaste programmerare älskar sitt yrke.  De vaknar och somnar som programmerare. De brinner för allt som är relaterat till deras arbete och har en naturlig vilja att utöka sin kunskap.  Varje problem de stöter på är ett tillfälle för dem att utöka sina färdigheter. De hittar intressanta utbildningar på egen hand och tar upp det med sina ledare för att kunna delta i dem. Detta för att utveckla sina programmeringsfärdigheter.

7. Kan ta emot kritiken 

De bästa programmerare är inte rädda att ta emot konstruktiv kritik. Utvecklare måste acceptera att koden kommer att innehålla fel och blir inte perfekt från början.  Problemet uppstår när programmeraren identifierar sig med sin kod – han tycker att kommentarer till koden berör honom personligen. Även de bästa gör misstag.  Programmerare måste övervinna motviljan, och låta koden testas av testare.  Tack vare den konstruktiva kritiken kan du dra slutsatser, analysera situationen och bli bättre programmerare.

Sammanfattning

Våra team arbetar med de bästa utvecklarna på marknaden, men även med de, som håller på att bli bästa.  Dessa sju punkter är en vägledning för de att nå och upprätthålla målet.